Monday , November 27 2017
Home / FNews / ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထြက္ရွိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထြက္ရွိ

 

အာရကန္ကိုကို (ျမစ္မခ)

ေက်ာက္ျဖဴ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း(KRDA)က “ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား” စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေက်ာက္ျဖဴဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအပိုင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္မခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဖြံၿဖိဳးမႈအပိုင္းကိုသြား တဲ့အခါ အဲဒီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းဟာ ဘယ္လူထုကိုအေျခခံသလဲဆိုတဲ့ Process ကို ေလ့လာပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ SEZ တည္သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအပိုင္းကိုလုပ္သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသင္းရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူသားတုိင္းမွာရွိေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာမခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ ဒီစာအုပ္မွာ တုိက္ တြန္းထားပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္ခံလာရရင္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ထားသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။” ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

အဆုိပါစာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ(၁၂)မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ပါက  ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္းထက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၏အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားေရြ႕ေျပာင္းရႏုိင္ေျခရွိမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ား အက်ယ္တဝင့္နားလည္သိရွိေစရန္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ သိရသည္။

စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၉)ခု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၄၂)ရြာမွ ေတာင္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ကို အနီးစပ္ဆုံးသီလဝါစီမံကိန္းနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးထက္ ေဒသခံေတြ အေပၚမွာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ပိုမ်ားတာေတြ႔ရတယ္။ ေက်းရြာေတြ ေရြ႕ေျပာင္းရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခံရမယ္။ ဥပေဒအားနည္းေနတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ကိစၥေတြ က တသီတတန္းႀကီးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ကာလအတြင္း ဆုိင္းငံ့ထားသင့္တယ္လို႔ ပဲေျပာခ်င္တယ္။”ဟု ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလူမႈ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံ ဦးထြန္းေက်ာ္ဇံက ေျပာသည္။

ေျမ(၄၂၈၉.၃၂)ဧကတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ အထူးစက္မႈဇုန္စီမံ ကိန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ ဟိုတယ္ဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ပထမ
အဆင့္အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CITIC အုပ္စုက တင္ဒါရရွိထားၿပီးျဖစ္သာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Check Also

ဝါသနာရွင္မ်ား စုေဆာင္းထားသည့္ ကားပံုစံငယ္မ်ား ျပပြဲ (၂)ရက္တာက်င္းပမည္

  ျမစ္မခ ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကားဝါသနာရွင္မ်ား စုေဆာင္းထားသည့္ ကားပံုစံငယ္ (Diecast Scale Model)မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ …