Saturday , March 10 2018
Home / FNews / မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသကို ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရသေဘာတူ

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသကို ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရသေဘာတူ

ခ်ိဳမာေအာင္ (ျမစ္မခ)

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီ (၉) ရက္။

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တတိယ ေျမာက္ ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ သေဘာတူလိုက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏ သေဘာထားကို ဆက္လက္ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အ  စည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႔ သေဘာတူသည့္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က သေဘာတူလိုက္ၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုစာပို႔မယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တစ္ဆင့္ ေရတိမ္ေဒသသတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။”ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းကေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ကို ကမာၻ႔ေရတိမ္ေဒသေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသအား ယင္းေန႔၌ ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တတိေျမာက္ေရတိမ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက(၁၈၉၃၀)ဧကႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက(၃၄၅၈၀)ဧကကို မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႔ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတ္တမ္း မ်ားအရလည္း သိရသည္။

“ေရတိမ္ေဒသသတ္မွတ္လိုက္ရင္ တခ်ိဳ႕ေတြထင္တာက သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လယ္ေျမကို သိမ္းဆည္းလိုက္ မယ္။ လက္ရွိ ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးပုစြန္ဖမ္းဆီးမႈေတြ ဆက္လုပ္လို႔မရဘူးလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ အမွန္တကယ္က အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေရတိမ္ေဒသသတ္မွတ္လိုက္တာနဲ႔ ေဒသခံေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိလာမယ္။”ဟု သထံုခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းေနထိုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အျခားသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ သဘာဝပ်က္စီးမႈနည္းေစရန္ စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇ္ေအဂ်င္စီ(SDC)မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ IUCN၊ NAG၊ HELVETAS၊ BANCA စသည့္အဖြဲ႔ မ်ားမွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရတိမ္ေဒသတစ္ခုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ Ramsar Criteria(ရမ္ဆာစံႏႈန္း) (၉)ခုရွိသည့္အနက္ တစ္ခုႏွင့္သာ ကိုက္ ညီပါက ႏိုင္ငံတကာအေရးပါေသာေရတိမ္ေဒသ(Wetlands of  International Importance-The Ramsar Site)တစ္ခုအျဖစ္ အဆိုျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ေဒသသည္ ရမ္ဆာစံႏႈန္း(၆)ခုႏွင့္ ကိုက္ညီသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရမ္ဆာစံႏႈန္းအမ်ားဆံုးရွိသည့္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရတိမ္ေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိုးယြန္းႀကီးအင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တို႔ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေရတိမ္ေဒသေဖာ္ထုတ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ေဒသမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္(၁၄)ေနရာ၊ ကေမာၻဒီးယားတြင္(၄)ေနရာ၊ ဗီ ယက္နမ္တြင္(၈)ေနရာ၊ လာအိုတြင္(၂)ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Check Also

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ဓမၼတာအေရာင္ကေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး

  မအဂၤါကေန ဘယ္လုိ အရည္မ်ဳိးပဲ ထြက္ထြက္ မအီမသာျဖစ္ေစၿပီး စိတ္ပူပန္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေတာ့ က်န္းမာေရးျပသနာတစ္ခုခုရွိလုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တိုင္း ျပသနာတစ္ခုခုရွိတယ္လုိ႔ …