Thursday , March 8 2018
Home / ဗပာုသုတ / ေတြးမိေတြးရာ ျမန္မာစာ အစက္အေျပာက္ အပိုအလို ျဖဳတ္တန္ျဖဳတ္၊ ထည့္တန္ထည့္

ေတြးမိေတြးရာ ျမန္မာစာ အစက္အေျပာက္ အပိုအလို ျဖဳတ္တန္ျဖဳတ္၊ ထည့္တန္ထည့္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္တစ္ဦးမဟုတ္သလို ျမန္မာစာအဓိကဘာသာရပ္ျဖင့္ဘြဲ႔ရထားသူလည္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ စာေပ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆိုသည့္စကားမွာ အလြန္အဓိပၸာယ္နက္ရႈိင္းပါသည္။ ျမတ္ျမတ္ ႏိုးႏိုး တယုတယႏွင့္ အလြန္တန္ဖိုးထား ႏွစ္သက္သည္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားစု မွားတတ္ေသာ အမွားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္လည္း မွားတတ္သည္ျဖစ္၍ ထိုအမွားတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ကင္းစင္ေစရန္ ေတြြးမိေတြးရာ ျမန္မာစာဟုေခါင္းစဥ္ေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္မွတ္သားသည့္နည္းမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ apostrophe + s (‘s) ကို subject ႏွင့္ verb to be တစ္ခုခုတို႔တြဲသည့္အခါ အတိုေကာက္ ပံုစံအျဖစ္ (He is = He’s, She was = She’s, She has been = She’s been, It is = It’s, It has been = It’s been စသျဖင့္) တြဲဖက္သံုးစြဲသလို၊ possessive adjective အျဖစ္လည္း apostrophe + s (‘s) သံုးစြဲသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- John’s car, Mary’s mother, David’s uncle ။ ဂၽြန္ရဲ႕ကား၊ ေမရီရဲ႕အေမ၊ ေဒးဗစ္ဦးေလး။

ျမန္မာဘာသာစကားတြင္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား apostrophe + s (‘s) ကို possessive adjective အျဖစ္ သံုးသလို သံုးသည့္ သေကၤတတစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ေအာက္ျမစ္(.) ျဖစ္ပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေအာက္ျမစ္ကို သံရွည္မွ သံတိုေျပာင္းသည့္စကားလံုးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ- မယ္၊မယ့္၊ သယ္၊ သယ့္၊ ရဲ၊ ရဲ႕၊ တဲ၊ တဲ့၊ ခဲ၊ ခဲ့၊ သည္၊ သည့္၊ မည္၊ မည့္ အစရွိသည့္ စကားလံုးမ်ားတြင္ ေအာက္ျမစ္ မပါေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေအာက္ျမစ္ထည့္လိုက္သည့္အခါ သံရွည္မွ သံတိုေျပာင္းသြားၿပီး သံျပင္း (ေဂါသသံ) ထြက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အသံုးမ်ိဳးအျပင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ အဓိပၸာယ္အျဖစ္လည္း ေအာက္ျမစ္ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ခင္ခင္ရဲ႕/၏ ဦးေလး ၊ ခင္ခင့္ဦးေလး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕/၏ အစ္မ၊ ေက်ာ္ေက်ာ့္အစ္မ၊ ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕/၏ ရည္းစား၊ ေဇာ္ေဇာ့္ ရည္းစား၊ ငါရဲ႕/၏ ဦးေခါင္း၊ ငါ့ဦးေခါင္း၊သူရဲ႕/၏ ဆြဲႀကိဳး၊ သူ႔ဆြဲႀကိိဳး၊ စသည္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုျပေသာ ရဲ႕ႏွင့္၏ တို႔ကိုျဖဳတ္၍ ေအာက္ျမစ္ ထည့္လိုက္သည့္အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သြားပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေအာက္ျမစ္ထည့္၍ ေရးပါက စာ/အသံ ပို၍ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ပါသည္။ “ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ဦးေလး က ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ အေဖအတြက္ ဂ်ပန္က နာရီတစ္လံုး၀ယ္လာတယ္” အစား “ေက်ာ္ေက်ာ့္ဦးေလး က ေဇာ္ေဇာ့္အေဖ အတြက္ ဂ်ပန္က နာရီတစ္လံုး၀ယ္လာတယ္” ဟုေျပာဆိုေရးသားျခင္းက ပိုအဆင္ေျပသလို ငါရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါရဲ႕ႏိုင္ငံသား အစား ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသားဆိုသည့္ အသံုးက ပိုေခ်ာေမြ႔ပါသည္။

ေအာက္ျမစ္ေတြ အမ်ားအျပားပါေသာ “ငါ့အိမ္၊ ငါ့ရာ၊ ငါသာေကာင္းစားေရးအတြက္ ငါက်ိဳးၾကည့္ၾကသေလ။ ငါ့သား၊ ငါ့မယားပါ မက်န္၊ ငါ့ေဆြ၊ ငါမ်ိဳး၊ ငါက်ိဳးတစ္ရာ၊ ငါ့ကမၻာ ငါေဆာက္၊ ငါတစ္ေယာက္တည္း ေကာင္းခ်င္ သာခ်င္ေပ။” ဆိုသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ျမန္မာ့အသံက မၾကာခဏ ထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိသည့္ အတၱအက်ဥ္းသား သီခ်င္းကို သတိရမိသည္။

ထိုသို႔ ေအာက္ျမစ္ထည့္ရာတြင္ မူလစကားလံုးက သံညွင္း (အေဂါသသံ) ျဖစ္ေနမွသာ ေအာက္ျမစ္ထည့္လို႔ရပါသည္။ မူလစကားလံုးက သံျပင္း (ေဂါသသံ) ျဖစ္ေနလွ်င္မူ ေအာက္ျမစ္ ထည့္စရာမလိုဘဲ အလိုလိုပိုင္ဆိုင္မွဳ အဓိပၸာယ္ထြက္ ပါသည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ကြန္ျပဴတာကို  ေက်ာ္ေက်ာ္႔ကြန္ျပဴတာဟု ေျပာဆိုေရးသားေလ့ရွိေသာ္လည္း ထြန္းထြန္းအေဖ၊ ေအးေအး ေဒၚေလး၊ ေဇာ္ဦးေယာကၡမ၊ ေက်ာ္ေသာင္းကုမၸဏီတို႔တြင္မူ ေအာက္ျမစ္ ထပ္ထည့္စရာမလိုပါ။ ထည့္၍လည္း မရပါ။

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ သံညွင္း (အေဂါသသံ) ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ျမစ္ထည့္စရာမလိုသည့္ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ တိုင္း သည္ သံျပင္း(ေဂါသသံ) ျဖစ္၍ ေအာက္ျမစ္မထည့္ဘဲ တိုင္းလက္ေရြးစင္ဟု ေျပာဆိုေရးသားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ လက္ေရြးစင္ကို ျပည္နယ့္လက္ေရြးစင္ဟု ေရးေလ့မရွိပါ။

အမွဳတြင္ ေအာက္ျမစ္မလိုဘဲ ေအာက္ျမစ္ထည့္ေရးတတ္သူအခ်ိဳ႕မွာ အလွဴ႕ရွင္ႏွင့္ေရာေထြးစဥ္းစားမိၿပီး ေအာက္ျမစ္ ထည့္ေရးမိၾကေလသလားဟု အေတြးပြား မိပါသည္။ အမွန္က အလွဴ႕ရွင္မွာပါသည့္ ေအာက္ျမစ္သည္ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ျပခ်င္၍ ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရဲ႕ပိုင္ရွင္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။

တို႔ ကို တစ္ခုထက္ပိုေသာ ပစၥည္း အျဖစ္လည္းေကာင္း အမ်ားကိန္းေျပာသူနာမ္စားအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးၾကသည္ဟု သဒၵါ စာအုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေဖၚျပၾကပါသည္။ “ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔ကေတာ့ လုပ္လိုက္မွျဖင့္ တလြဲခ်ည္းပဲ” တြင္ ပါသည့္ တို႔မွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ရွိရွိသမွ် ခင္ေမာင္ျမင့္အားလံုးကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ “က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးမႀကိဳက္ေပါင္။” ဟူသည့္ ၀ါက်တြင္ပါေသာ က်ဳပ္တို႔ဆိုသည္မွာ ကာယကံရွင္တစ္ဦးတည္းကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ရန္ကုန္သူ မႏၱလာျမင့္တို႔ရန္ကုန္သူ မႏၱေလးသြားလို႔ အသားမဲျပန္သတဲ့ဆူ” ဆုိသည့္သီခ်င္း စာသားကို ငယ္စဥ္က သေဘာမေပါက္ခဲ့။ “ဘယ့္ႏွာလဲ မႏၱလာျမင့္လည္းေျပာေသးတယ္၊ ရန္ကုန္သူလို႔လည္းဆိုေသးတယ္” ဟု ငယ္စဥ္က ကေလးအေတြးႏွင့္ အေတြးေခါင္မိပါသည္။ ေနာင္မွ  မႏၱလာျမင့္တို႔ရန္ကုန္သူ ဆိုသည္မွာ ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေငါ့ထား သည့္ေလ မွန္းသေဘာေပါက္လာ ပါေတာ့သည္။ “က်ဳပ္တို႔ေက်ာ္ျမင့္ႀကီးကေတာ့ဗ်ာ၊ ခင္သစၥာကလ်ာ သိမ့္သိမ့္ၿဖိဳး တို႔ကေတာ့ေလ” စသည္တို႔မွာ အမ်ားကိန္းကိုေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အထူးျပဳေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။  

တစ္ဖန္ တို႔ တြင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳသေဘာ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မွဳသေဘာပါသည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ “ပ်ိဳေလးတို႔ အိမ္ေခါင္မိုး ထိုးလာပါတဲ့ေပဖူးလႊာ” ဆိုသည့္ သီခ်င္းစာသားပါ အဓိပၸာယ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မွဳသေဘာ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မွဳ သေဘာပါ ပါသည္။ “ပ်ိဳတို႔ေမာင္ ယာမလုပ္တယ္၊ ၀ါးခုတ္တဲ့ေတာင္” ဟူသည့္ ကဗ်ာပါဒပါ “ပ်ိဳတို႔ေမာင္” စာသားမွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္မႈသေဘာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္ ထံုမြမ္းေရးဖြဲ႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစာေရးသားရာတြင္ ၀ိဘတ္၊ ပစၥည္း အခ်ိဳ႕မွာ သဒၵါသေဘာအရထည့္ေရးႏိုင္ေသာ္လည္း ျဖဳတ္ေရးမွဖတ္ေကာင္း ေသာ ၀ါက်မ်ားလည္းရွိပါသည္။ “ေက်ာ္ေက်ာ္မေန႔က ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကိုေသာက္ခဲ့သည္။” ဆိုသည့္ ၀ါက်မွာ သဒၵါ သေဘာ အရ မွားသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာၾသဇာမကင္းသည့္ ျမန္မာစာ အေရးအသားျဖစ္ပါသည္။ “ေက်ာ္ေက်ာ္မေန႔က ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေသာက္ခဲ့သည္။” ဟုေရးလွ်င္ အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုပါၿပီ။ “ကို” ထည့္ေရးစရာမလိုပါ။ အကယ္၍ ကိန္းဂဏန္းကို အထူးတလည္ ထည့္ေျပာစရာမလိုပါက “ေက်ာ္ေက်ာ္မေန႔က ေကာ္ဖီ္ေသာက္ခဲ့သည္။” ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။ တစ္ခြက္ ပင္ ထည့္ေရးစရာ မလိုပါ။

“ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ထမင္းကိုစားၾကသည္။” အစား “ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ထမင္းစားၾကသည္။” “ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ထမင္းစား ၾကသည္။” “ျမန္မာတို႔ ထမင္းစားၾကသည္။” စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေပၚလိုက္၍ အဆင္ေျပသလို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။

“ေမရီသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာတစ္ရာတန္ တစ္ရြက္ကို ဆြဲထုတ္ခဲ့ကာ လမ္းေဘးမွ အဖိုးအိုတစ္ဦးကို ေပးခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ မေန႔ကျမင္ခဲ့ပါသည္။” “ေလသည္ သစ္ရြက္မ်ားကို ေၾကြေစ၏။” “ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာက်က္ေစသည္။” “သူမ၏ အၿပံဳးသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေသာကမ်ားကို ေျပေပ်ာက္ေစသည္။” ဆိုသည့္ ဘာသာျပန္ အေရး အသားမ်ိဳးမွာ ျမန္မာစာမႏိုင္နင္းသည့္ အေရးအသားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အလြန္ဖတ္ရ ဆိုးပါသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ရန္ ရွင္းျပရာ၌ အခိ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ဥပမာ verb to be ျဖစ္ေသာ am, is, are, was, were သင္ရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ေစရန္ ရွိသည္၊ ျဖစ္သည္ ဟု သင္ၾကရသည္။ မွားသည္ဟု မဆိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဆရာလုပ္သူက ရွင္းျပတတ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ “ am, is, are, was, were ဆိုတာ  ေနာက္က noum ကပ္လွ်င္ ျဖစ္သည္/ျဖစ္တယ္၊ preposition နဲ႔တြဲထားတဲ့ ေနရာျပ ပုဒ္စုကပ္လွ်င္ တစ္ေနရာရာမွာ တစ္စံုတစ္ခု ရွိသည္/ရွိတယ္ လို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္သေဟ့။ ဒါေပမဲ့ ဆရာတို႔ ျမန္မာစကားမွာေတာ့ ေနရာတကာ ျဖစ္သည္/ျဖစ္တယ္၊ ရွိသည္/ရွိတယ္ လို႔ ေျပာေလ့/ေရးေလ့မရွိဘူးကြ စသည္ျဖင့္ ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မရွင္းျပသျဖင့္ “I am a teacher. ကို ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ His father is a doctor. ကို သူ႔အေဖသည္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ They are farmers. သူတို႔သည္ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။ He is in the room. သူအခန္းထဲမွာ ရွိသည္။ They are at mome. သူတို႔အိမ္မွာရွိၾကသည္။” ဟူ၍သာ ေရးၾကေတာ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔အေဖက ဆရာ၀န္ေလ။ သူတို႔ လယ္သမားေတြပါ။ သူအခန္း ထဲမွာ။ သူတို႔အိမ္မွာေလ။” ဟု ေျပာရ/ေရးရေကာင္းမွန္း မသိၾကေတာ့။

ဘာသာစကားတိုင္း တီထြင္ဖန္တီးမႈအသစ္တို႔ ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ တီထြင္ပါ။ ဖန္တီးပါ။ သို႔ေသာ္ မဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီး ပါသည္။ 

Check Also

အလိုအေလ်ာက္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေတြကို သိပၸံပညာရွင္ေတြတီထြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔တိုင္းသံုးေနတဲ့ ဖုန္းေတြမွာ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေတြတပ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ လက္ထဲကလြတ္က်တာ၊ တစ္ခုုခုနဲ႔ တိုက္မိတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ မ်က္ႏွာျပင္ကြဲအက္တတ္ပါတယ္။ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖုန္းမွန္ေတြလဲလဲ ခဏခဏထပ္ၿပီး ကြဲေနရတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ …