Thursday , March 8 2018
Home / ဗပာုသုတ / ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းေရးသားျခင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္း

ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းေရးသားျခင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္း

 ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ားေရးသားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးမီ၊ စာနယ္ဇင္းက်င္႔၀တ္ႏွင္႕အညီ သတင္းမ်ားေရးသားႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားျခင္းသင္တန္းကို USAID က ကူညီပ့ံပိုးျပီး ျမစ္မခ မီဒီယာ၊ ေရႊျမစ္မခ မီဒီယာဂရုကုမၸဏီလီမီတက္ခ္က စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါေသာေၾကာင္႕ သတင္းေထာက္လုပ္သက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ၊ သင္တန္းခ်ိန္ျပည္႔တက္ေရာက္ရန္ တာ၀န္ယူႏိုင္ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင္႔ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျမစ္မခမီဒီယာဂရုရံုးခန္းတြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းခ်ိန္ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီထိ။

သင္တန္းရက္ ၂၀၁၄၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၄၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႕အထိ။

ျမစ္မခ မီဒီယာ

ေရႊျမစ္မခ မီဒီယာဂရု ကုမၸဏီလီမီတက္ခ္။

တိုက္ ၁၇၊ အခန္း ၇၉+ ၈၀ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၁ ၅၃၈၂၈၄၊ ၀၉ ၄၉၂၈၄၇၅၇၊ ၀၉ ၇၃၀၇၆၅၇၆။

Check Also

အလိုအေလ်ာက္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေတြကို သိပၸံပညာရွင္ေတြတီထြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔တိုင္းသံုးေနတဲ့ ဖုန္းေတြမွာ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေတြတပ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ လက္ထဲကလြတ္က်တာ၊ တစ္ခုုခုနဲ႔ တိုက္မိတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ မ်က္ႏွာျပင္ကြဲအက္တတ္ပါတယ္။ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖုန္းမွန္ေတြလဲလဲ ခဏခဏထပ္ၿပီး ကြဲေနရတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ …