Hot

အထူးသတင္း

အထူးသတင္း
မအူပင္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေပးသည့္ ငါးေထာင္တန္အုပ္မ်ားတြင္ စကၠဴျဖတ္စမ်ားပါ၀င္

မအူပင္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေပးသည့္ ငါးေထာင္တန္အုပ္မ်ားတြင္ စကၠဴျဖတ္စမ်ားပါ၀င္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ထုတ္ယူလာေသာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏လစာမ်ားမွ ငါးေထာင္တန္အုပ္မ်ားတြင္ စကၠဴမ်ားေရာပါေနသျဖင့္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးလွ်င္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ျဖ...

Readmore

ဗီဒီယိုသတင္း

ေရဒီယိုသတင္း

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Home bottom