Sunday , September 24 2017
Home / သတင္း / ေဒသတြင္းသတင္း (page 218)

ေဒသတြင္းသတင္း

ထိုင္းသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ား၊ အခ်ိဳ႕လူကုန္ကူးခံေနရ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မြန္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈမ်ားတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင္႔ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းမ်ား ရွိေနၾကကာ ထိုသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုိမုိမ်ားျပားလာေနေၾကာင္းႏွင္႕ အခ်ိဳ႕မွာ လူကုန္ကူးခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔႔ သြာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွာေပးသည့္ပြဲစားမ်ားရွိေနၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္ရ သြားသူမ်ားရွိေနသလုိ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးလည္းရွိေနေၾကာင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္အားခ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္နာမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ကုိယ္အဂၤါမ်ားကုိ ထုတ္ယူ ေရာင္းစားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ သူမ်ားထံက သိရွိရသည္။

Read More »

ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈရွိသည္႔ ေျမာက္ဦးႏွင့္သံတြဲ၌ ပုဒ္မ(၁၄၄) ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖြယ္ရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာထုတ္ျပန္ထားသည္႔ ညမထြက္ရအမိန္႔အား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ရွိသည္႔ ေျမာက္ဦး ႏွင့္သံတဲြၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လာမည္႔ပြင့္လင့္ရာသီ၌ ေဒသတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္၍ ရုပ္သိမ္းႏုိင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္႔ ပုဒ္မ(၁၄၄)မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရုပ္သိမ္းထားသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မရွိေသးဘဲ အရင္အတုိင္းသာ ထုတ္ျပန္ထားဆဲျဖစ္သည္။

Read More »

တရားေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အခက္ေတြ႕လာ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိိဳ႕နယ္မ်ား၌ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ိဳ႕မွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားနည္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္း၌ အခက္ေတြ႕ေနရသည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ရွိသည္႔ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာ၀န္ယူ ထားရေသာသူမ်ားမွာ လူထု၏ အျမင္ေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနရၿပီး တရားရုံး ေရာက္သည္အထိ ျဖစ္ပြား ေသာ အမႈအခင္းမ်ားလည္း ပလပ္ခံရသည္ကသာ မ်ားျပားေနသည္႔အေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း၌ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

Read More »

ကုလားတန္စီမံကိန္း ထက္၀က္ေက်ာ္ၿပီးစီးခ်ိန္ ေ၀ဖန္သံမ်ားထပ္မံ ေပၚထြက္

လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ကုလားတန္စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႕ရိွေဒသခံမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိတ္ေထာင္က ဆိုသည္။ ကုလားတန္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရရွိသည္႔အေပၚတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ၄င္းကယခုကဲ႔သုိ႔ ဆိုသည္။

Read More »

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ရခိုင္လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳျပင္ၾကၿပီ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူထု ကုိယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။

Read More »