Saturday , March 10 2018
Home / သတင္း / ျပည္သူ ့သတင္း (page 175)

ျပည္သူ ့သတင္း

လမ္းေပ်ာ္ ကေလးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႕ ဆင္ႏႊဲ

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္သည့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ားႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ကေလး ၁၀၀(တစ္ရာ)ဦး ခန္႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္င္စြာဆင္ႏြဲခေဲ့ၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆုိပါကေလးမ်ားေန႔ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကုိ မဂၤလာဒံုတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေ၀ါလ္ဗီရွင္ျမန္မာ၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးေပၚခုိလႈံေရးစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည။္

Read More »

လက္နက္ကုိင္ရမွာေၾကာက္၍ သာသနာ႕ေဘာင္၀င္ေရာက္သူ မ်ားလာ

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၌ ေတာတြင္းရွမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕မွာ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမ်ား ေစာစီးစြာျပဳလုပ္လာၾကသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။ “အရင္ကဆို အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ တစ္ေယာက္ပဲ ေတာင္းသြားတာ၊ အခုက ဆယ္ေက်ာ္သက္ဆိုရင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ေခၚတယ္၊ မိန္းကေလးဆိုရင္ ပညာတတ္တဲ့ မိန္းကေလးကို အတင္းအက်ပ္ေခၚတတ္တယ္” ဟု လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Read More »

ေက်ာငး္ျပန္တက္ခြင္႔ရေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္႔ မန္းေဆးေက်ာင္းသားမ်ား

မႏၲေလးေဆးတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕ထံ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေရး အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား တင္ထားေၾကာင္း ေဆးေက်ာင္းမွ အထုတ္ခံထားသူ ကိုေကာင္းဆက္ကေျပာသည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကား စာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းရွိသက္ဆုိင္ရာ ဌာနမွ လူၾကီးမ်ားက ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္စာရင္းမ်ားအား ဘက္လုိက္၍ ထုတ္ျပန္ေနေၾကာငး္၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရမွဳမ်ားတြင္ မသမာမွဳမ်ားရွိေနသည္ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူတို႔က ေျပာဆိုသည္။

Read More »

ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္႔ သန္လွ်င္မွ ရြာခံမ်ား အဆင္သင္႔မျဖစ္ေသး

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္းရွိေက်းရြာ(၄)ရြာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ အၿပီးေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာခံတို႔က ဆိုသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမွာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ေျမအက်ယ္ ၂၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းေျမေပၚရွိရြာ ၄ ရြာအား ေရႊ႔ေျပာင္းခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

Read More »

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္သူဦးေရ သိသိသာသာျမင္႔တက္

၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္သူဦးေရ တိုးတက္လာျပီး (င) လိုင္စင္ျပဳလုပ္သူ အထူးမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလအထိ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆိုသူ (၈၀) မွ(၁၀၀) ၀န္းက်င္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္ ပ်မ္းမွ် (၁၅၀)မွ (၂၀၀) အတြင္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေက်ာ္စိန္လင္း(စစ္ေဆးေရးမွဴး ၂) က.ည.န(ရြာသာႀကီး)က ေျပာသည္။

Read More »