Monday , November 27 2017
Home / သတင္း / က်န္းမာေရးသတင္း (page 26)

က်န္းမာေရးသတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဆရာ၀န္လုပ္အားလိုအပ္ေနခ်ိန္ ဆရာဝန္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆရာ၀န္မ်ားစြာလိုအပ္ေနခ်ိန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Black List သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအနက္ ဆရာဝန္ (၁၀၁၀) ဦးအား Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၀ဘ္ဆိုက္ဒ္မွ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ပူးတြဲပါအမည္စာရင္းမ်ားႏွင္႔တကြ သတင္းထုတ္ၿပန္သည္။ အဆိုပါ Black List မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရေသာ M.B.,B.S ႏွင္႔ B.D.S ဆရာ၀န္မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာသို႕တရားမ၀င္ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားပါ၀င္ျပီး အဆိုပါဆရာ၀န္မ်ားႏွင္႔ သြားဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင္႔ ဆမ/သခ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၀န္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။

Read More »

ART ေဆး၀ါး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး၌ ထက္၀က္ လိုအပ္ေနဆဲ

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)၏ 2010 လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ CD4 Count ကိုယ္ခံအား ၃၅၀ ေအာက္ ေရာက္ေနသူ   ART ေဆးေသာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ PLHIV လူနာတစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း(၁၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိရာ လူဦးေရ ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ (၅၆၀၀၀)ေက်ာ္အတြက္သာ အခမဲ့ေဆးေသာက္ခြင့္ရရွိေနသည္ဟု Myanmar Positive Group(MPG) ျမန္မာနိုင္ငံအိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါပိုးနွင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူမ်ားအသင္းမွ သိရိွရသည္။                                                                                                                                         “အီးယူနိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ဘရာဇီးနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံေတြက အလွဴေငြေတြ လွဴဒါန္း တယ္ ။ အခုဆိုရင္ ဂ်ပန္ ပါလာၿပီ။ ေငြကေတာ့ လိုအပ္ေနဆဲပါပဲ။ ကမာၻ႕ေရာဂါသံုးမ်ိဳးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕ထဲမွာ TBေရာဂါ ၊ …

Read More »

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရး ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖင္႔ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ကို ေရွာင္ရွားရန္လို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္ အသီးအႏွံမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအသံံုးျပဳ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈေၾကာင္႔ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင္႔မားလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု fame ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ကမာၻ႔အဆင္႔တြင္ ဒုတိယေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

Read More »

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းမွ လာသည္႔ ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မရွိေသး

ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးကို ျမန္မာႏို္င္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ယခုအခ်ိန္အထိ မေတြ႕ရွိေသးဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၌သာ   ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ သိရသည္။ အဆိုပါေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး မျပန္႕ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေရးကို စီမံခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ၊ျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အစိုးရလူမႈ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ႏွင့္   ေစတနာရွင္မ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

Read More »

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဆံပင္ေဆးဆုိးပါက သေႏၶသားပ်က္စီးႏုိင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ဓာတုေဗဒေဆးမ်ားပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲပါက သေႏၶသားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္တစ္ဦးထံမွ သိိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မၾကာခဏသံုးစြဲပါက သေႏၶသားကို ေျခပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သေႏၶသား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇတစ္သွ်ဴးမ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read More »