Wednesday , October 12 2016
Home / သတင္း / ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ

ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည္

photo for news no 8

ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္  ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ ILO မွ သိရွိရသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကၽြန္မတို႔လုပ္ေနတာ ၂၀၁၄ တည္းက ေလးႏွစ္စီမံကိန္းရွိတယ္။ အခုစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတာ က အစိုးအရအေျပာင္းလဲမွာ မူဝါဒအေျပာင္းလဲေတြျဖစ္တယ္။ အစိုးရသစ္က ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ တာဝန္ယူမယ္၊ တာဝန္ခံမယ့္အပိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမယ္”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မွ ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းေရးအရာရွိ Piyamal Pichaiwongse (ပီရာမာ(လ္)ပီခ်ဳိင္ဝန္း) ကေျပာသည္။

Read More »

ေတာင္ေျမၿပိဳက်မႈဒဏ္သင္႔ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ား ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းအတြက္ အကူအညီလိုအပ္ေန

ဝင္းေဇာ္ႏုိင္ (ျမစ္မခ)   ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ဒုကၡသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင္႔လွစ္သည္႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သင့္ ကေလးမ်ား ေနေပ်ာ္ရာရိပ္ျမံဳ၌ အကူအညီမ်ား လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း Tedim Youth Fellowship အဖြဲ႔မွ သိရသည္။ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္နယ္တြင္  မိုးရႊာသြန္းမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေျမမ်ားမွာ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပိဳၾကမႈေၾကာင့္ ကဂင္ေက်းရြာ၊ ေဝါလ္မြာလ္ေက်းရြာ၊ ထင္ဇန္ေက်းရြာစသည္႔ ေက်းရြာမ်ားမွာ တီးတိန္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ရြာလံုးကြ်တ္ေျပာင္းေရြ႕ေပးခဲ႔ရေၾကာင္းႏွင္႔ ၄င္းတို႔မွာ လက္ရွိတြင္ တီးတိန္ျမိဳ႕ေပၚရွိ စေကာလာမ္းႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကမ္းေဟာက္ခန္းမတြင္ေနထိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ 

Read More »

ဟားခါးေလးရြာႏွင့္ တြီးခိန္ဇန္ ေက်းရြာတို႔မွ ကေလးမ်ားအတြက္ UNICEF မွ ေပ်ာ္စရာေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးထား

ေက်ာ္သူစုိး(ျမစ္မခ)   ေတာင္က်ရႊံ႕ႏြံမ်ားေၾကာင့္ ရြာမ်ားေျပာင္းေရြ႕ထားရေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးေလးရြာႏွင့္ တြီးခိန္ဇန္ ေက်းရြာတုိ႔၏ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယူနီဆက္မွ တာ၀န္ယူကာ ၾသဂုတ္(၂၈)ရက္မွ စတင္ကာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္စရာေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာမသင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ကေလးေပ်ာ္ေနရာကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေပးကာ ယင္းေနရာတြင္ ကေလးငယ္(၁၅၀)ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Read More »

ျပည္ၿမိဳ႕မွလမ္းေပ်ာ္ကေလး ၇၀ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး အကူအညီ လုိအပ္ေန

သီဟလြင္ – ျပည္ (ျမစ္မခ) လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ကရုဏာလက္မ်ား ကြန္ရက္ေက်ာင္းမွ တဆင့္ မူလတန္းပညာေရးေအာင္သြားေသာကေလးမ်ားအတြက္ လာမည့္ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေန ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ပညာသင္ႏွစ္အတြင္ ကရုဏာလက္မ်ားကြန္ရက္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးစာေမးပြဲတြင္ ၈ ဦး၀င္ေယာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ ၆ဦးေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး အဆုိပါကေလးမ်ားအား အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပဥၥမတန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ပညာ သင္ေထာက္ပံစရိတ္မ်ား လုိအပ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကြန္ရက္မွသိရသည္။

Read More »

(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအခမ္းအနား တာခ်ီလိတ္၌ က်င္းပခဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ World Vision တို႔ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေန႔ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ဟုတ္တတ္တရုတ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္။ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳေရွ႕ဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိသည္႔ မူႀကိဳ(၂၂)ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ မူႀကိဳ(၁၇)ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက မူႀကိဳ(၅)ေက်ာင္းရွိသည္။

Read More »