Wednesday , January 10 2018
Home / သတင္း / စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသတင္းမ်ား (page 4)

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသတင္းမ်ား

ကသာၿမိဳ႕ဧရာဝတီျမစ္ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္ သီးနွံမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးဧရိယာမ်ားစာရင္းကို ေမလ (၂)ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့

ေနမ်ိဳးလွေရႊ (ျမစ္မခ) ကသာ၊ ေမ(၄)ရက္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း၌ ဧရာဝတီျမစ္ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္ သီးနွံမ်ား ေရလႊမ္းမုိး၍ ထိခိုက္ပ်က္စီးသည့္ ဧရိယာမ်ားကို ကြင္းဆင္းစာရင္းမ်ားျပဳစုထားၿပီး ကသာခရိုင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ကသာၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ(၄)ရက္တြင္ (၄၄၇)စင္တီမီတာအထိ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ နႈန္းတင္ေျမႏုကြ်န္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ား ေရလြမ္းပ်က္စီးခဲဲ့ရၿပီး အဆိုပါ ပ်က္စီးဧရိယာ စာရင္းမ်ားကို ကသာခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ဧၿပီလ(၅)ရက္မွ စတင္ေကာက္ယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Read More »

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ စင္တာ (ASC)စီမံကိန္းကို တိုင္းႏွင္႔ ျပည္နယ္ရွိ ေနရာေပါင္း ၃၃ ခု၌ ၄ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ယမုံ (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ေမလ (၂)ရက္။ လယ္ယာက႑တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ လယ္ယာစီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ (ASC)စီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ ေနရာေပါင္း (၃၃)ခု၌ ၄ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္(MRF)မွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ Service Center တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ဆန္စပါးအဓိကစိုက္ပ်ဳိးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစင္တာ၌ စက္မႈလယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သီးႏွံ အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ သီးႏွံသိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာျဖန္႔ျဖဴးေရးကိစၥရပ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read More »

တိရစာၦန္ေမြးျမဴသူမ်ား ရသင့္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားရရွိေစရန္ သားသတ္လိုင္စင္ (စီ)စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးရန္လုိ

ေက်ာ္မ်ိဳးထြဋ္ (ျမစ္မခ) မႏၲေလး၊ ေမ (၂) ရက္။ တိရစာၦန္ေမြးျမဴသူမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ေစ်းကြက္မ်ားရရွိေစရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ လက္ရွိက်င့္ သံုးေနေသာ သားသတ္လိုင္စင္(စီ)စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ အဆိုပါ စနစ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္က စတင္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ အျခားေသာ အစားထိုးစနစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Read More »

ေထာပတ္သီးမ်ိဳးထုတ္ ျခံျပဳလုပ္ရန္ေျမ(၅)ဧကခ်ထားေပးျခင္းမရွိေသး

ၾကယ္စင္လင္း (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ေမ ၁ ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ေထာပတ္သီးမ်ိဳးထုတ္ျခံ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔စ ည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးထံသို႔ ေျမ(၅)ဧက တင္ျပထားေသာ္လည္းခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFVP)မွသိရွိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျမန္မာ့ေထာပတ္သီးကိုအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွစိတ္၀င္စားမႈရရွိေနေသာ္လည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသျဖင့္မ်ိဳးၿခံတစ္ခုျပဳလုပ္၍စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကိုေထာပတ္သီးမ်ိဳးမ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးသြားရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read More »

ကသာၿမိဳ႕ေဒသထြက္ စိန္တစ္လုံးသရက္သီးမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ အသီးထြက္နႈန္းေလ်ာ႔က်

ေနမ်ိဳးလွေရႊ (ျမစ္မခ) ကသာ၊ ေမ ၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕ေဒသထြက္ စိန္တစ္လုံးသရက္သီးမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ အသီးထြက္နႈန္းနည္း ပါးေနေၾကာင္း ကသာၿမိဳ႕မွ သရက္ၿခံစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။ သရက္ပင္မ်ားသည္ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ သီးနႈန္းေလ်ာ့နည္းလာကာ အရသာလည္း မူလထက္ေလ်ာ့နည္း လာသျဖင့္ နွစ္စဥ္သီးၿပီးအရသာေကာင္းမြန္လာေစရန္ သရက္ၿခံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္ေသာကိုင္းမ်ား၊ ပိုးက်ေသာ ကိုင္းမ်ားကို ရွင္းျခင္း၊ ေနေရာင္ေကာင္းစြာရရန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရန္ ျပဳျပင္ျဖတ္ ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာေၾကြးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Read More »